Maj 2021

Zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Kadry i płace” w wymiarze 94 godzin dla 2 uczestniczek projektu: „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19

W związku z realizacją  projektu „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19
Zamawiający – Zakład Doskonalenia Zawodowego – składa zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Kadry i płace”

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy w załączeniu.

  1. Zapytanie 6.5_KM_SZ_2021
  2. Formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 1 – Oświadczenie oferenta
  4. Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna