Luty 2021

Zapytanie w ramach Rozeznania rynku na przeprowadzenie co najmniej 52 wizyt monitoringowych (z czego 26 stacjonarnych oraz 26 zdalnych) usług rozwojowych realizowanych w ramach projektu: „Akademia Kompetencji Menadżera odpowiedzią na zmiany gospodarcze w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim” realizowanego w ramach naboru POWR.02.21.00-IP.09-00-001/20 – Akademia Menadżera 2 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Zamawiający – Zakład Doskonalenia Zawodowego – składa zapytanie w ramach Rozeznania rynku na przeprowadzenie co najmniej 52 wizyt monitoringowych.

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy w załączeniu

  1. Formularz ofertowy
  2. Zał nr 1 – Oświadczenie oferentów
  3. Zał nr 2 – Lista sprawdzająca
  4. Zał nr 3 ANKIETA NA MONITORING
  5. Zapytanie

Zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kurs konstrukcji odzieży damskiej w wymiarze 40 godzin dla 1 uczestnika projektu: „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19

W związku z realizacją projektu „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19 Zamawiający – Zakład Doskonalenia Zawodowego – składa zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu konstrukcji odzieży damskiej w wymiarze 40 godzin.

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy w załączeniu.

  1. Formularz ofertowy
  2. Zał nr 1 – Oświadczenie oferenta
  3. Zał nr 2 – Klauzula informacyjna
  4. Zapytanie

Zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu cukierniczego o tematyce tortów piętrowych i ich dekoracja w wymiarze do 20 godzin dla 1 uczestnika projektu: „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19

W związku z realizacją projektu „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19 Zamawiający – Zakład Doskonalenia Zawodowego – składa zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu cukierniczego o tematyce tortów piętrowych i ich dekoracja.

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy w załączeniu.

  1. Formularz ofertowy
  2. Zał nr 1 – Oświadczenie oferenta
  3. Zał nr 2 – Klauzula informacyjna
  4. Zapytanie

Zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu: „Henna pudrowa i architektura brwi” w wymiarze do 16 godzin oraz „Przedłużanie rzęs – metoda 1:1” do 16 godzin dla 1 uczestnika projektu: „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19

W związku z realizacją projektu „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19 Zamawiający – Zakład Doskonalenia Zawodowego – składa zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Henna pudrowa i architektura brwi” oraz „Przedłużanie rzęs – metoda 1:1”.

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy w załączeniu.

  1. Zał nr 1 – Oświadczenie oferenta
  2. Zał nr 2 – Klauzula informacyjna
  3. Zapytanie kosmetyczne
  4. Formularz ofertowy

Zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Prawo jazdy kategorii B z egzaminem” w wymiarze 60 godzin zegarowych dla 1 uczestnika projektu: „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19

W związku z realizacją  projektu „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19

Zamawiający – Zakład Doskonalenia Zawodowego – składa zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Prawo jazdy kategorii B

z egzaminem”.

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy w załączeniu.

  1. Formularz ofertowy
  2. Zał nr 1 – Oświadczenie oferenta
  3. Zał nr 2 – Klauzula informacyjna
  4. Zapytanie