Czerwiec 2020

Zapytanie w ramach Rozeznania rynku na dostawę zabawek, pomocy dydaktycznych i pomocy do diagnozy na potrzeby realizacji projektu „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19

W związku z realizacją  projektu „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”,
nr RPWP.06.04.01-30-0056/19
Zamawiający – Zakład Doskonalenia Zawodowego – składa zapytanie w ramach Rozeznania rynku na dostawę zabawek, pomocy dydaktycznych i pomocy do diagnozy na potrzeby realizacji projektu.

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy w załączeniu.

  1. Formularz ofertowy
  2. Oświadczenie oferenta
  3. Zapytanie