Październik 2016

Zapisz się na szkolenie

Kontakt:

Partner wiodący:

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Poznaniu,
ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań
Tel. 61 868 54 17

Partner:

Powiat Krotoszyński z siedzibą w Krotoszynie,
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn

Tel. 62 725 42 56

Uczestnicy

Grupa docelowa : 110 uczniów w tym nie mniej niż 43Kobiety z 4 zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu powiatu krotoszyńskiego–Wielkopolska zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę nabycia kwalifikacji/kompetencji/doświadczenia zawodowego

Szkoły biorące udział w projekcie:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie
ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn Technikum nr 1,
Kierunek Kształcenia: technik logistyk: 30 uczniów w tym14 Kobiet

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie,
Plac Jana Pawła II 5, 63-700 Krotoszyn Technikum nr 2,
Kierunek Kształcenia: technik informatyk, technik ekonomista: 20 uczniów w tym 8 Kobiet

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 W Krotoszynie
ul. Zdunowska 81 63-700 Krotoszyn Technikum nr 3
Kierunek Kształcenia: technik elektryk, technik mechanik-30 uczniów

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wielkopolskim
ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski,
Technikum w Koźminie Wlkp
Kierunek Kształcenia: technik ekonomista-30 uczniów w tym 21 Kobiet

Dodatkowo wsparcie zostaną objęci nauczyciele kształcenia zawodowego wyselekcjonowani przez dyrekcję każdej ze szkół.

Organizator

Partner wiodący:

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Poznaniu,
ul. Jeleniogórska 4/6,
60-179 Poznań
Tel. 61 868 54 17

Partner:

Powiat Krotoszyński z siedzibą w Krotoszynie,
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10,
63-700 Krotoszyn

Tel. 62 725 42 56

Cel projektu

Cel projektu: Podniesienie szans na rynku pracy 110 uczniów w tym co najmniej 43 Kobiet z 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu powiatu krotoszyńskiego (Wielkopolska) poprzez kompleksowe wsparcie Uczniów: realizację doradztwa zawodowego, kursów zawodowych i staży zawodowych we współpracy z 2 pracodawcami z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 4 nauczycieli kształcenia zawodowego i doposażenie 4 pracowni szkolnych do 31.08.2019

O projekcie

Akademia zawodu. Praktyka i kompetencje zawodowe dla uczniów szkół powiatu krotoszyńskiego nr LSI: RPWP.08.03.01-30-0005/15

realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 01.09.2016- 31.08.2019

Zakres wsparcia:
doposażenie pracowni szkolnych
– aktualizowanie wiedzy nauczycieli związane z planami rozwojowymi szkoły
– doradztwo zawodowe dla uczniów
– kursy zawodowe dla uczniów
– staże zawodowe dla uczniów

Wkład Unii Europejskiej: 988 665,60 PLN
Wartość projektu: 1 163 136,00 PLN
Planowany efekt: Podniesienie szans na rynku pracy 110 uczniów w tym co najmniej 43 Kobiet z 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu powiatu krotoszyńskiego (Wielkopolska) poprzez kompleksowe wsparcie Uczniów: realizację doradztwa zawodowego, kursów zawodowych i staży zawodowych we współpracy z 2 pracodawcami z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 4 nauczycieli kształcenia zawodowego i doposażenie 4 pracowni szkolnych do 31.08.2019