Wrzesień 2016

Zapisz się na szkolenie

BIURA TERENOWE- PUNKTY INFORMACYJNO REKRUTACYJNE

Centrum Kształcenia w Kaliszu, ul. Skalmierzycka 2a, 62-800 Kalisz, tel. 62 767 40 88

Centrum Kształcenia w Koninie, ul. Z. Urbanowskiej 9, 62-500 Konin, tel. 63 24 20 896

Centrum Kształcenia w Lesznie, ul. Krótka 6, 64-100 Leszno, tel.65 529 25 21

Centrum Kształcenia w Pile, ul. Browarna 19, 64-920 Piła, tel.67 213 15 74

Centrum Kształcenia w Poznaniu, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań, tel. 61 868 54 17

Harmonogramy

KALISZ

HARMONOGRAM SZKOLENIA CK11TIK – 12.09.2016-03.11.2016
HARMONOGRAM SZKOLENIA CK12TIK – 15.09.2016-03.11.2016
HARMONOGRAM SZKOLENIA CK1 3 DIGCOMP – 23.01.2017-20.03.2017
HARMONOGRAM SZKOLENIA CK1 5 DIGCOMP – 17.05.2017-28.06.2017

KONIN

HARMONOGRAM SZKOLENIA CK21DIGCOMP – 30.09.2016-14.11.2016
HARMONOGRAM SZKOLENIA CK22DIGCOMP – 28.11.2016-03.02.2017
HARMONOGRAM SZKOLENIA CK24DIGCOMP – 30.06.2017-02.08.2017
HARMONOGRAM SZKOLENIA CK25DIGCOMP – 18.09.2017-10.11.2017

 

LESZNO

HARMONOGRAM SZKOLENIA CK31DIGCOMP – 14.10.2016-09.12.2016
HARMONOGRAM SZKOLENIA CK32DIGCOMP – 11.12.2016-19.02.2017
HARMONOGRAM SZKOLENIA CK3 4 DIGCOMP 22.05.2017 10.07.2017

PIŁA

HARMONOGRAM SZKOLENIA CK41DIGCOMP – 30.09.2016-22.11.2016
HARMONOGRAM SZKOLENIA CK42DIGCOMP – 13.12.2016-14.02.2017
HARMONOGRAM SZKOLENIA CK44DIGCOMP – 29.05.2017-05.07.2017
HARMONOGRAM SZKOLENIA CK4-5TIK – 18.09.2017-08.11.2017
HARMONOGRAM SZKOLENIA CK4-6TIK – 25.10.2017-07.11.2017

POZNAŃ

HARMONOGRAM SZKOLENIA CK51DIGCOMP- 05.10.2016-30.11.2016
HARMONOGRAM SZKOLENIA CK52DIGCOMP- 01.12.2016-26.01.2017
harmonogram-szkolenia-CK53DIGCOMP-10 05 2017- 02 07 2017

harmonogram-szkolenia-CK54DIGCOMP-18 05 2017- 22 06 2017

 

Organizator

Beneficjent – Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne, ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz

Partner Projektu – Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań

Uczestnicy

Grupa docelowa: 250 osób powyżej 25 roku życia w wieku aktywności zawodowej o niskich kwalifikacjach (do ISCED3)z terenu Wielkopolski zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji, w tym nie mniej niż: 138 Kobiet, 125os. po 50 roku życia, 50os z terenów wiejskich ,232 osób pracujących, 18 bezrobotnych, 13 osób niepełnosprawnych

Cel projektu

Wzrost kwalifikacji cyfrowych co najmniej 90% uczestników projektu z grupy docelowej to jest:250 osób powyżej 25 roku życia, w wieku aktywności zawodowej, o niskich kwalifikacjach (do ISCED3) z terenu Wielkopolski ,zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji, poprzez objęcie szkoleniem prowadzącym do uzyskania kwalifikacji cyfrowych na poziomie A zgonie z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework-DIGCOMP)100% uczestników projektu to jest 250osób oraz uzyskaniem certyfikatu zewnętrznego na poziomie A, zgonie z ramą kompetencji DIGCOMP przez co najmniej 90% opisanej powyżej grupy, w terminie do 30.11.2017

O projekcie

„Z komputerem na ty – kompetencje cyfrowe dla mieszkańców Wielkopolski”,
Nr: LSI:RPWP.08.02.00-30-0123/15

realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 01.06.2016 r. do 30.11.2017

Zakres wsparcia:

  1. 60 godzinne szkolenia komputerowe przygotowujące uczestników do egzaminu potwierdzajacego uzyskania kwalifikacji cyfrowych na poziomie A zgonie z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework-DIGCOMP)
  2. egzaminu potwierdzajacego uzyskania kwalifikacji cyfrowych na poziomie A zgonie z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework-DIGCOMP)

Wkład Unii Europejskiej: 401 875,00 PLN
Wartość projektu: 446 875,00 PLN
Planowany efekt:
Wzrost kwalifikacji cyfrowych co najmniej 90% uczestników projektu z grupy docelowej to jest:250 osób powyżej 25 roku życia, w wieku aktywności zawodowej, o niskich kwalifikacjach (do ISCED3) z terenu Wielkopolski ,zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji, poprzez objęcie szkoleniem prowadzącym do uzyskania kwalifikacji cyfrowych na poziomie A zgonie z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework-DIGCOMP)100% uczestników projektu to jest 250osób oraz uzyskaniem certyfikatu zewnętrznego na poziomie A, zgonie z ramą kompetencji DIGCOMP przez co najmniej 90% opisanej powyżej grupy, w terminie do 30.11.2017

Zapisz się na szkolenie

BIURA TERENOWE- PUNKTY INFORMACYJNO REKRUTACYJNE

Centrum Kształcenia w Kaliszu, ul. Skalmierzycka 2a, 62-800 Kalisz, tel. 62 767 40 88

Centrum Kształcenia w Koninie, ul. Z. Urbanowskiej 9, 62-500 Konin, tel. 63 24 20 896

Centrum Kształcenia w Lesznie, ul. Krótka 6, 64-100 Leszno, tel.65 529 25 21

Centrum Kształcenia w Pile, ul. Browarna 19, 64-920 Piła, tel.67 213 15 74

Centrum Kształcenia w Poznaniu, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań, tel. 61 868 54 17

Uczestnicy

Grupa docelowa: 250 osób powyżej 25 roku życia w wieku aktywności zawodowej o niskich kwalifikacjach (do ISCED3)z terenu Wielkopolski zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji, w tym nie mniej niż: 138 Kobiet, 125os. po 50 roku życia, 50os z terenów wiejskich ,232 osób pracujących, 18 bezrobotnych, 13 osób niepełnosprawnych