• Zakład Doskonalenia Zawodowego

    w Poznaniu

    W ZDZ od ponad 80 lat zajmujemy się prowadzeniem działalności oświatowej i wspomaganiem systemu oświaty w formach szkolnych i pozaszkolnych w zakresie wychowania, kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych dzieci, młodzieży i dorosłych, bezrobotnych i niepełnosprawnych, jak również działalnością w zakresie rozwoju nauki i techniki, nowatorstwa i innowacji.

    Zapraszamy do naszych Centrów Kształcenia:
    Poznań / Leszno / Konin / Piła / Kalisz

  • B2B - Strefa pracodawcy

  • Projekty

Wychowanie nasze jest to dług zaciągnięty u ogółu, z którego się w swym czasie wypłacać winniśmy. ~Karol Marcinkowski, 1840r.Inteligentny Rozwój
b2b3-large-banner
b2b2-large-banner

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. zmienił się adres działalności naszej firmy.

Aktualnie siedziba Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu znajduje się na ul. Żmigrodzkiej 41/49, 60-171 Poznań (tel. 61 86 85 417)

Zapraszamy!